<optgroup id="coqew"><div id="coqew"></div></optgroup><center id="coqew"></center>
<optgroup id="coqew"></optgroup>
<center id="coqew"><div id="coqew"></div></center>
<center id="coqew"></center>

華泰柏瑞基金私募資產管理計劃投資經理公示表

基金經營機構私募資產管理計劃投資經理公示表

一、基本信息公示

姓名職務/分類
沈雪峰
基金經理兼任投資經理
陸從珍基金經理兼任投資經理
呂慧建基金經理兼任投資經理
牛勇基金經理兼任投資經理
李曉西
基金經理兼任投資經理
和磊投資經理
胡亦清投資經理
鄭義薩投資經理
邢軒銘投資經理
李春投資經理
戴玲投資經理
葉豐
投資經理


久久综合丝袜日本网
<optgroup id="coqew"><div id="coqew"></div></optgroup><center id="coqew"></center>
<optgroup id="coqew"></optgroup>
<center id="coqew"><div id="coqew"></div></center>
<center id="coqew"></center>